Samarbetspartners och vänner


Studiefrämjandet

Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige.

Thoracala Medicinarspexet

Medicinarspexets finska vänspex sätts upp av Medicinarklubben Thorax, en föreningen för svenskspråkiga medicine-, odontologie- och veterinärmedicinstuderande vid Helsingfors universitet. Det Thoracala spexet besöker Göteborg en gång om året och visar upp sin senaste föreställning. De tar även emot och huserar våre egna spexare när vi återgäldar tjänsten och sätter upp vår höstföreställning i Helsingfors.