Föreställningar och biljetter

Finkrona

Medicinarspexet brukar sätta upp 3 föreställningar på våren och ytterligare 2 under hösten. Utöver det ges en förställning i Finland. Premiären för det nya spexet hamnar oftast i slutet av årets första kvartal men kan variera beroende på föreställningslokalens tillgänglighet.

Information om det nya spexet presenterar efter nyår och länkar till biljettköp kommer upp så fort de blir tillgängliga.

Vi ses!


Post Scriptum
Se även kalas.
Deinde Scriptum