Föreställningar och biljetter

Finkrona

Här hade i normala fall länkarna till våra föreställningar stått. Nu är ju tiderna som de är och både föreställningar och länkar bidar sin tid undangömda på en säker plats, redo att skutta ut med hoppsasteg och glädjerop för att återta sin rättmätiga plats i våra liv när tillvaron börjat återgå till det normala.

TL;DR Medicinarspexet Margareta kommer, givet vaccinering, välvilja och medvind, att sättas upp hösten 2021?


Post Scriptum
Se även kalas.
Deinde Scriptum