Föreställningar och biljetter

Finkrona

Här hade i normala fall länkarna till våra föreställningar stått. Nu är ju tiderna som de är och både föreställningar och länkar bidar sin tid undangömda på en säker plats, redo att skutta ut med hoppsasteg och glädjerop för att återta sin rättmätiga plats i våra liv när tillvaron börjat återgå till det normala.

TL;DR Medicinarspexet Margareta kommer att sättas upp 2021 istället för 2020.


Post Scriptum
Se även kalas.
Deinde Scriptum